Kursuppspel

fadder

Som avslutning på varje kursnivå följer ett kursuppspel där deltagarna redovisar vad de lärt sig som grupp.
Fokus ligger på att skapa en trygg atmosfär där vissa kursdeltagare framför impro comedy för första gången.
Detta är inte en av Presens ordinarie föreställningar och personerna på scenen är improvisatörer under utveckling.
Med detta sagt är dessa kvällar lika roliga som populära i Presens community!