Nivå 1

Om kursen:

Impro Comedy handlar om att skapa humoristiska sketcher genom samarbete. Du behöver inte vara skådespelare, uppfatta dig själv som rolig, eller ha scenvana. Det vi lär ut på nivå 1 är hur vi genom att samarbeta skapa sketcher tillsammans.
Du får i denna nivå de grundläggande verktygen i impro comedy som vi senare utvecklar i de högre nivåerna.

Förkunskap: Oavsett tidigare erfarenhet på andra improvisationsteatrar eller helt utan förkunskap är det på nivå 1 din resa börjar hos oss.

Åldersgräns 18 år