Nivå 4

Om kursen:

I denna nivå fortsätter vi slipa på det “game of the scene” tänk vi lärt oss i tidigare nivåer. Fokus för kursen är att lära sig formatet “the Harold”, det första långforms-formatet som även ligger som grund för många av de andra kända Impro Comedy-formaten.

Förkunskapskrav: Nivå 3 hos Presens

Åldergräns: 18 år