Nivå 1

2,800.00 kr

Kursledare: Kim Lifwergren
Förkunskap: Ingen tidigare erfarenhet
Schema: Tisdagar 18.00 - 20.00
Datum: 14 mars - 16 maj
Max antal deltagare: 12
Antal tillfällen: 10
Uppspel: Ett uppspel på PIK

I våra kurser får du lära dig impro comedy från grunden i fyra nivåer. Vår kursplan bygger framförallt på teori från den amerikanska improcomedy-gruppen UCBs kurser och boken “The UCB Comedy Improvisation Manual”. Eftersom vårt sätt att spela impro skiljer sig mycket från andra improteatrar i Sverige är det ett krav att man startar från steg 1 även om man har spelat improvisationsteater tidigare. Undantag kan göras om du gått kurser på UCB eller IO i USA.

Steg 1 vänder sig till alla som är nyfikna på impro comedy och det krävs ingen tidigare erfarenhet av improvisationsteater. I denna kurs lär vi ut de grunder som behövs för att kunna spela improviserade komiska scener. Centralt i kursen är att kunna sätta en basverklighet för scenen, dvs presentera ett tydligt VEM, VAR, VAD i ett tidigt skede för att sedan hitta humorn i det som sticker ut från det redan etablerade. Vi jobbar med olika sätt att skapa och spela karaktärer, att hålla en sann personlig monolog utifrån ett ord och att utifrån dessa monologer ta ut premisser till sketcher och spela dem.

Under hela kursen tränar vi på de förmågor som krävs i all impro såsom lyssning, att acceptera förslag från medspelare och addera ny information till scenen, att våga påstå, att vara specifik och att ta hand om misstagen – hela tiden med utgångspunkten att vi vill skapa humor. Kursen avslutas med ett uppspel där fokus ligger på att spela kortare två persons-scener initierade från en monolog.

Allt syftar till att lägga en så bra grund som möjligt inför steg 2 då vi fokuserar ännu mer på att hitta det komiska i scenen och spela “game of the scene”.

Kursledare: Kim Juliusson Lifwergren har under åren på Presens varit en av våra mest engagerade och snabblärda kursare. Sitt genuina intresse för scen och humor använder hon i sin yrkesroll som filmpedagog och levande verkstadspedagog med fokus på drama och rörlig bild. Nu är vi stolta att även ha henne som kursledare hos oss!

Till kurser