PREVY

Prevy är en improviserad revy som har allt man kan förvänta sig av en gammal hederlig Hasse & Tage revy. Sketcher, sånger, monologer m.m. och vi hämtar allt stoff i revyn från vår samtid och nutid. Enda skillnaden är att vi inte har skrivit något innan innan vi går ut på scenen. Det gör också att
innehållet blir annorlunda varje vecka så den här showen kan man se igen och igen och igen utan att tröttna!

Medverkande:
My Gudmundsdotter
Erik Broström
Amanda Lindmark m.fl.