Nivå 3 – ALF, Träning

2,600.00 kr

Kursledare: Anders Fors
Förkunskap: nivå 1 hos Presens eller grundläggande kunskap i impro
Schema: Måndagar 18.00-20.30
Datum: 8/4 - 3/6 (uppehåll 22/4)
Max antal deltagare: 12
Antal tillfällen: 8
Uppspel: 1 uppspel på PIK
Kategorier: ,

Du har gått nivå 2 hos Presens

Som elev i den här kursen fortsätter du att fördjupa dina kunskaper inom impro comedy. Du får ytterligare insikt i hur en scen/sketch är uppbyggd och hur vi som ensemble snabbt hittar vart vi ska lägga fokus i scenen på det som är intressant/humoristiskt i den sceniska situationen

På den här kursen kommer vi att gå igenom följande:
• Organiska scener
• Premisser och halvpremisser
• Monolog (Armando)
• Spacework
• Grunderna i formatet ”Harold”

I slutet av kursen har du som kursdeltagare två kursuppspel på Presens Improkällare.

Kursledare: Anders Fors har de senaste åren arbetat i New York som improvisatör och kursledare. Innan dess var han konstnärlig ledare för Göteborgs improvisationsteater samt arbetade som lärare på Högskolan för Scen och Musik. Han är känd för sitt fokus på ensemble och gruppdynamik, att metodiskt bygga upp sin undervisning, anpassa feedback opch upplägg utifrån deltagarnas individuella behov, samt sin unika förmåga till att ständigt hitta nya infallsvinklar till konstformen.