Houseteam – Drop (pågående)

( full )
Kursledare: Anders Fors
Kategori:

Kaboink är ett av Presens två Houseteam och har funnits sedan Höstterminen 2018.
Medlemmar:

Marcus Stenbeck
Mikael Lindahl
Ellen Bobeck
David Gylje
Jim Svensson
Lisa Ahnlund
Per Sandberg
Martin Danielsson
Anders Häggström
Sara Ekholm

Kursledare: Anders Fors har de senaste åren arbetat i New York som improvisatör och kursledare. Innan dess var han konstnärlig ledare för Göteborgs improvisationsteater samt arbetade som lärare på Högskolan för Scen och Musik. Han är känd för sitt fokus på ensemble och gruppdynamik, att metodiskt bygga upp sin undervisning, anpassa feedback opch upplägg utifrån deltagarnas individuella behov, samt sin unika förmåga till att ständigt hitta nya infallsvinklar till konstformen.