Kreatörer: Hippies

Vi fortsätter där vi slutade och fortsätter utforska reglerna och principerna som finns i humorformen impro comedy. Vi repeterar kunskaperna lärda om att bygga plattform, våga vara spontan, aktivt lyssna och att acceptera och addera förslagen vi möts av på scenen.

Vi kommer även börja utforska termer som “first unusual thing” och “game of the scene”