Företag beskrivning story

Ledarskapsutbildning

Under ledning av föreläsare och skådespelare Presens har du nu möjlighet att gå en kurs som kommer ge dig de verktyg som behövs för att skapa det perfekta arbetsteamet. Under kursen får du som ledare upptäcka nya och gamla kunskaper på ett nytt sätt. Målet med kursen är att du ska känna dig trygg i din roll som ledare. Efter kursen kommer du se på de team du leder på ett nytt sätt. Du kommer också ha fått redskap för att göra dina team trygga.

Anmäl intresse till info@presensimpro.se.

Varför bry sig om kommunikation?

2012 så ville Google veta hur man skapar den ”perfekta arbetsgruppen”. De kallade det ”Project Aristotle” och drevs av bl.a. Abeer Dubey och Julia Rozovsky, båda anställda på Google’s People Analytics Division. Projektet gick ut på att titta på 180 arbetsgrupper och se vilka mönster hos de bäst fungerande grupperna som gick att hitta. De tittade först på individnivå d.v.s. personlighetstyper, färdigheter, intelligens, etc. men utan resultat. De undersökte också huruvida det spelade roll om personerna i gruppen umgicks på fritiden eller inte men inte heller det verkade spela roll. Det var först när de började undersöka hur arbetsgruppen kommunicerade med varandra som de hittade den största bidragande faktorn till ett väl fungerande arbetsteam. Det var ifall det fanns en ”psykologisk trygghet” i gruppen. Hur avslappnade och trygga de var med varandra var den överlägset viktigaste ”pusselbiten”. Att kunna uppnå denna trygghet är inte alltid så lätt men med rätt verktyg kan man spara tid och pengar.

Här nedan finns länkar till artiklar om fler fördelar med att anlita improvisatörer till sin arbetsplats:

Fem saker ledare kan lära av improvisation

Öka kreativiteten på jobbet